Visie

De stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland richt zich op het bevorderen van sociale cohesie in de samenleving vanuit de overtuiging dat toenemende samenhang leidt tot verhoogde activiteit en meer aandacht voor elkaar.
De stichting houdt zich bezig met vraagstukken ten gevolge van maatschappelijke veranderingen en draagt bij aan het formuleren van antwoorden en het ontwikkelen van praktische oplossingen.
De stichting ontwikkelt projecten, ondersteunt mensen en organisaties in projectontwikkeling en organiseert themabijeenkomsten over innovatie en initiatieven die mensen verbindt (zie dienstverlening). Hierbij maakt de stichting gebruik van de ervaringen die met verschillende ontwikkelde projecten zijn opgedaan. Projecten, waarbij met relatief eenvoudige activerende en ondersteunende middelen mensen met elkaar in contact worden gebracht en elkaar ondersteunen.

Uit respect voor de oudere generatie - die de basis heeft gelegd voor onze welvaart - is de ouderenzorg voor de stichting een belangrijk thema.
In de laatste 40 / 50 jaar is de zorg en aandacht voor ouderen in Nederland rigoureus veranderd. De aandacht en zorg in familieverband zijn grotendeels verschoven naar de professionele instellingen. Kinderen groeien op met het normbesef en in de wetenschap dat de aandacht voor - en hulp aan - ouderen worden uitbesteed.
Welvaart geeft luxe en vrijheid, maar heeft ook een keerzijde. De aandacht voor elkaar is afgenomen en kwetsbare groepen zoals ouderen ondervinden daar de gevolgen van.
De noodzaak van aandacht en hulp voor elkaar groeit, aangezien de verhouding tussen jong en oud de komende jaren drastisch gaat veranderen.

Sociale en economische wetenschappers geven aan dat de ouderenzorg in de nabije toekomst onbetaalbaar wordt en er onvoldoende professionele hulp voor handen is om de huidige zorg te kunnen handhaven. En de politiek zoekt naarstig naar oplossingen om de (ouderen)zorg betaalbaar te houden.
Harry Wassenaar, projectleiderVernieuwende welzijnsinitiatieven tonen aan dat veel mensen bereid zijn een helpende hand te bieden aan kwetsbare ouderen, maar de vraag is hoe de potentie in de samenleving kan worden omgezet tot activiteit. Een vraag die binnen de stichting heeft geleid tot het in 2010 gestarte project Op stap met oma.nl en het starterspakket Particuliere vervoersdienst (zie projecten).

Harry Wassenaar
Projectleider