Ervaring ontwikkelde projecten en referenties:

Stichting Welzijn Scheveningen (maart 2011)
Ten behoeve van de ontwikkeling van een particuliere vervoersdienst in Scheveningen, hebben wij ondersteuning afgenomen van de stichting BBD (expertise sinds 1 januari 2012 ondergebracht bij de stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland).
De ondersteuning is afgenomen vanwege de ruime ervaring van betrokkenen in organisatie- en projectontwikkeling, m.n. op het gebied van diensten voor ouderen met de inzet van vrijwilligers.
De ondersteuning heeft op drie niveaus naar volle tevredenheid plaatsgevonden, te weten projectorganisatie, coördinatie en uitvoering. De verstrekte startdocumenten zijn eveneens goed ontvangen en toegepast.
De inbreng heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van het project met ruim 200 geregistreerde klanten, 24 vrijwilligers en 40 tot 50 diensten per week na 1 jaar.
Wij hebben waardering voor de wijze waarop betrokkenen de ondersteuning vorm hebben gegeven en kunnen deze van harte aanbevelen.

Jan van der Werf
Directeur Welzijn Scheveningen

Stichting Welzijn Rijswijk (oktober 2013)
De directie van de stichting Welzijn Rijswijk en de coördinator van het project zijn positief over de verkregen ondersteuning in het ontwikkelen van een Particuliere Vervoersdienst.
In de eindevaluatie worden alle onderdelen (voortraject, implementatie, afronding en eindresultaat) beoordeeld met ruim voldoende tot zeer goed.
De beoogde resultaten zijn ruim overtroffen.

Stichting Participe Delft (november 2013)
Het management van de stichting Participe Delft is positief over het implementatietraject dat heeft geleid tot de Particuliere Vervoersdienst Delft.
In de eindevaluatie worden alle onderdelen (voortraject, implementatie, afronding en eindresultaat) beoordeeld met ruim voldoende tot zeer goed.
De beoogde resultaten zijn behaald.
'We hebben ervaring opgedaan en de samenwerking was goed. Er is succes geboekt in het werven van vrijwilligers'.