Organisatie

De stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland heeft een onbezoldigd bestuur dat bestaat uit drie leden:

bestuur stichting WIN

Initiatiefnemer en oprichter van de stichting, Harry Wassenaar, is als projectleider aan de stichting verbonden.
De projectontwikkelaars, -adviseurs en -medewerkers worden projectmatig ingezet. De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.

Ondersteunende taken zoals administratie, secretariaat, vormgeving en websitebeheer worden door deskundigen voornamelijk op vrijwillige basis uitgevoerd.

De jaarrekening wordt samengesteld door accountantsbureau Sprangers van den Ende. te Den Haag

Fiscaal nummer van de stichting WIN is: 814928195B01

Stichting WIN is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

In het kader van projectontwikkeling werkt de stichting nauw samen met charitatieve fondsen en overheid.
Bij de ontwikkeling van projecten die om specifieke deskundigheid vraagt, stelt de stichting klankbordgroepen of adviescommissies in met vertegenwoordigers uit verschillende disciplines.
Voor de uitvoering van pilots en bij overdracht van formats wordt intensief samengewerkt met welzijns- en ouderenorganisaties.

 

Downloads:

Statuten Stichting Win

ANBI-formulier

Jaarverslag met beleidsplan 2019

Jaarverslag met beleidsplan 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020