Nieuws

Introductiefilm over Particuliere Vervoersdienst is online
(juni 2018)

Op initiatief van het fonds RCOAK is een introductiefilm gemaakt over de Particuliere Vervoersdienst. U kunt hem hier bekijken.


Promotiefilm over Particuliere Vervoersdienst in de maak
(dec 2017)

Op initiatief van het fonds RCOAK wordt begin januari aangevangen met de opnamen van een promotiefilm over de Particuliere Vervoersdienst.
Belangrijk doel is het succesvolle overdraagbare format bekend te maken onder zorg- en welzijnsinstellingen, omdat nog steeds veel ouderen verlegen zitten om vervoer met begeleiding en het project een ideale oplossing biedt.
Elke organisatie kan aansluiten en op een eenvoudige wijze het project in de eigen gemeente realiseren.
Zodra de film klaar is, zal deze ook via deze website te zien zijn.


Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel
(juli 2016)

In de week van 1 t/m 7 oktober a.s. organiseert de stichting BBD i.s.m. Burenhulpcentrales de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'. Voor het derde jaar op rij worden Haagse burgers uitgenodigd een oudere een plek aan tafel aan te bieden, met als doel de contacten tussen burgers in hun directe omgeving te vergroten.
De activiteit maakt deel uit van het project 'Het Thuisdiner', een format dat door welzijns- en ouderenorganisaties kan worden overgenomen, zie pagina aanbod formats.

Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel


Rotterdam ontwikkelt Particuliere Vervoersdienst
(december 2015)

Samen met de Vrijwilligerswinkel worden voorbereidingen getroffen voor de start van een Particuliere Vervoersdienst in de wijken Kralingen / Crooswijk en Schiebroek / Hillegersberg te Rotterdam.
Het initiatief is genomen omdat Rotterdam ook kampt met hoge cijfers van eenzaamheid onder ouderen en de Particuliere Vervoersdienst bijdraagt aan een verhoogde mobiliteit en het ontstaan van nieuwe contacten in de directe omgeving.
De Vrijwilligerswinkel is bekend met de behoefte aan begeleiding bij vervoer van een grote groep ouderen en ziet de Particuliere Vervoersdienst als een belangrijke aanvulling op het bestaande aanbod.
De eerste publiciteitscampagne leidde al meteen tot verschillende aanmeldingen van mensen die auto en tijd beschikbaar willen stellen voor hulp aan hun oudere buurtgenoten.

Particuliere Vervoersdienst Rotterdam


Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel
(juni 2015)

In de week van 1 t/m 7 oktober a.s. organiseert de stichting BBD i.s.m. Burenhulpcentrales de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'. Haagse burgers worden uitgenodigd een oudere een plek aan tafel aan te bieden, met als doel de contacten tussen burgers in hun directe omgeving te vergroten.

Wieteke van Dort nodigt ouderen uit aan tafel


Omroep Max maakt opnamen van Het Thuisdiner
(februari 2015)

Omroep Max maakt een docu-serie over alleenstaande ouderen die op zoek gaan naar wat hun stad te bieden heeft om nieuwe contacten op te doen.
Den Haag is één van de steden die onder de loep wordt genomen en Omroep Max kwam al snel uit bij het project Het Thuisdiner met de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'.
omroep max maakt opnames
Op donderdag 19 februari kwam de filmploeg een impressie maken van een etentje bij een echtpaar dat twee ouderen had uitgenodigd via de stichting BBD, de organisatie die het project coördineert.
'Wat een geweldig leuk project' aldus de medewerkers van Max. 'De uitzending zal zeker bijdragen aan een toenemende interesse en nieuwe aanmeldingen'.
De ducu-serie wordt eind 2015 uitgezonden.


Cesar Zuiderwijk nodigt ouderen uit aan tafel
(december 2014)

In het kader van de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel' vond op maandag 1 december het etentje plaats bij Cesar Zuiderwijk, drummer van de Golden Earring.
Na een warme ontvangst met een welkomstdrankje werden de drie gasten getrakteerd op een heerlijk diner.
Het is een mooi voorbeeld van hoe ook bekende Nederlanders zich graag achter deze activiteit van Het Thuisdiner scharen en enthousiast meedoen.

Indien u ook in uw gemeente Het Thuisdiner wilt opstarten, kunt u een email sturen naar info@stichtingwin.nl of bellen met 070 - 311 54 54.

oudere buurtgenoten eten bij Cesar Zuiderwijk

 

Prijs voor 'Het Thuisdiner'
(november 2014)

Harry Wassenaar ontvangt waarderingsprijsOp 27 november ontving projectleider Harry Wassenaar de Waarderingsprijs 2014 uit handen van wethouder Karsten Klein voor de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'.
De prijs is verkregen op basis van innovatief vrijwilligersbeleid, het aantal geactiveerde burgers, het verbindende karakter en ondernemerschap.
De activiteit, die onderdeel uitmaakt van het project Het Thuisdiner, is in 2014 als pilot door de stichting BBD uitgevoerd en is dermate succesvol dat recent is besloten de activiteit jaarlijks te herhalen.

Het project is als format beschikbaar en kan in elke gemeente worden opgestart.
Nadere informatie kan worden verkregen via email info@stichtingwin.nl of telefoon 070 – 311 54 54


'Een avond minder alleen'
(oktober 2014)

In de week van 26 september tot en met 2 oktober 2014 heeft voor de eerste keer de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel' plaats gevonden. Een pilotproject dat in Den Haag door de stichting BBD is uitgevoerd.
Een week met bijzondere ontmoetingen en met circa 200 deelnemers in deze eerste ronde spreekt de BBD van een groot succes.
De BBD heeft vele dankbare reacties van ouderen en enthousiaste berichten van de dineraanbieders ontvangen. Een oudere deelneemster stuurde bijvoorbeeld een indrukwekkende brief, waarin zij afsloot met de zin: 'het was echt een avond minder alleen'.
De impact is veel groter dan de BBD en wij hadden verwacht. Het verrast ons opnieuw dat zo'n voor de hand liggende activiteit zoveel te weeg kan brengen.
We weten inmiddels dat de meeste deelnemers een vervolgafspraak hebben gemaakt en dat verheugd de BBD en ons zeer. Een activiteit die voor herhaling vatbaar is!

Organisaties die deze activiteit ook in andere gemeenten willen organiseren, kunnen een email met naam en contactgegevens sturen naar info@stichtingwin.nl

hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel


Burgemeester geeft startschot Particuliere Vervoersdienst Maassluis
(oktober 2014)

Op woensdag 1 oktober gaf Burgemeester Karssen het officiële startsein van de Particuliere Vervoersdienst in Maassluis. De vrijwilligers werden in het zonnetje gezet en veel succes gewenst. De stichting WIN ontving lovende woorden voor het format en de geboden begeleiding bij de ontwikkeling van de nieuwe dienst.
De burgemeester is blij met met de Particuliere Vervoersdienst, omdat de dienst een goede aanvulling is op de bestaande vervoersvoorzieningen, vanwege de begeleiding die door de vrijwilligers aan ouderen geboden wordt.

startschot particuliere vervoersdiens Maassluis

 

Stichting WIN en BBD presenteren 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'
(september 2014)

In het kader van het project 'Het Thuisdiner' organiseert de stichting WIN in samenwerking met de stichting BBD de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'.
De activiteit, waarbij burgers een oudere in de buurt een etentje aanbieden, heeft als doel de sociale contacten tussen wijkbewoners te vergroten en wordt georganiseerd in 'de week tegen eenzaamheid'.
Na de eerste publicaties, met Cesar Zuiderwijk als promotor van de activiteit, hebben al direct enkele honderden deelnemers zich enthousiast aangemeld. Daarnaast worden vragen ontvangen of deze activiteit ook in andere gemeenten kan worden georganiseerd.

Voor alle succesvolle pilots geldt dat de stichting WIN deze omzet in overdraagbare formats, zodat ook andere gemeenten kunnen meedoen en aansluiten.
De stichting WIN biedt geïnteresseerde organisaties alle benodigde faciliteiten aan, zoals deelname aan de webapplicatie voor registratie en het maken van matches, een introductie op locatie en pr-materiaal (zie 'aanbod formats').
Voor nadere informatie en / of deelname kan een email worden gestuurd naar info@stichtingwin.nl met vermelding van naam en contactgegevens.

cesar zuiderwijk promoot Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel.

De activiteiten van Het Thuisdiner worden mogelijk gemaakt met steun van Fonds 1818, Skanfonds, stichting Levi Lassen en Oranjefonds.


Succesvolle starts Particuliere Vervoersdiensten
(juni 2014)

Maassluis is na Rijswijk, Delft, Schiedam, Vlaardingen en Amersfoort de laatste in de rij van zes gemeenten die in het kader van het programma 'vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid' met een Particuliere Vervoersdienst van start is gegaan.
De nieuwe Particuliere Vervoersdiensten zijn een groot succes. In alle gemeenten hebben vele enthousiaste vrijwilligers zich aangemeld om ouderen van vervoer met begeleiding te voorzien en maken hulpbehoevende ouderen al direct gebruik van de nieuwe dienstverlening.
Uit de gehouden evaluaties blijkt een grote tevredenheid over de behaalde resultaten en de geleverde ondersteuning en faciliteiten door stichting WIN.
Wij wensen alle betrokkenen heel veel succes bij de verdere ontwikkeling van de Particuliere Vervoersdienst in hun gemeente.

Organisaties die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van een Particuliere Vervoersdienst, kunnen zich wenden tot stichting WIN, via email: info@stichtingwin.nl

bijeenkomst vrijwilligers particuliere vervoersdienst

Foto: introductie bijeenkomst vrijwillige medewerkers

 

Particuliere Vervoersdiensten voortvarend van start
(maart 2014)

In de periode september 2013 – maart 2014 zijn de Particuliere Vervoersdiensten van start gegaan in de gemeenten Rijswijk, Delft, Vlaardingen en Schiedam. In deze gemeenten hebben vele 'particulieren' zich enthousiast aangemeld om ouderen van vervoer met begeleiding te voorzien en ouderen zijn verheugd over deze nieuwe vorm van dienstverlening.
Met name de begeleiding, die bij het vervoer wordt geboden, voorziet in een grote behoefte.
De betrokken welzijnsorganisaties en de ondersteuners van stichting WIN kijken terug op een vruchtbare samenwerking en zijn verheugd over de behaalde resultaten.
Het bestuur van stichting WIN wenst alle betrokkenen heel veel succes toe met de verdere ontwikkeling van de Particuliere Vervoersdienst in hun gemeente.

cartoontekening over Particuliere Vervoersdienst

Nieuwe samenstelling bestuur (maart 2014)

Tijdens de bestuursvergadering van 12 maart 2014 is het nieuwe bestuur van de stichting BBD en stichting WIN officieel geïnstalleerd. Met de komst van Léon Fleuren als nieuwe penningmeester is vicevoorzitter Bouwe van der Plas aangesteld als nieuwe bestuursvoorzitter.

bestuur stichting BBD

 

Het Thuisdiner (maart 2014)

Op dinsdag 11 maart heeft wethouder Karsten Klein het startsein gegeven
voor het nieuwe project Het Thuisdiner.
In aanwezigheid van verschillende ouderen, vertegenwoordigers van fondsen en media gaven Bouwe van der Plas (bestuursvoorzitter) en Harry Wassenaar (directeur) uitleg over het project.
Na vertoon van de reclamespot die de komende maanden op TV-West is te zien, gaf Karsten Klein het officiële startsein door een fles
champagne te ontkurken.
Ter afsluiting werd aan de wethouder en de andere tafelgasten de 'thuisdiner-keukenschort' aangeboden.

directeur Harry Wassenaar tijden de presentatie van Het Thuisdiner    Karsten Klein tijdens de presentatie van Het Thuisdiner

proosten tijdens de presentatie van Het Thuisdiner

Een filmpje van de presentatie kunt u via onderstaande link bekijken.
Presentatie Het Thuisdiner

In het Haags Nieuwsblad verscheen een artikel die u hier kunt lezen:
Haags Nieuwsblad over Het Thuisdiner

Het Thuisdiner (februari 2014)

Het Thuisdiner is het nieuwste projectformat dat de stichting WIN heeft ontwikkeld met als doel eenzaamheid tegen te gaan en de sociale samenhang in wijken te vergroten.
Het Thuisdiner is een eetproject dat zich richt op alleenstaanden, waarbij de deelnemers worden samengebracht in groepjes van vier, die eenmaal per week met en bij elkaar de maaltijd nuttigen.
Het project is een leuke en gezellige manier om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen en kan in elke gemeente worden opgestart.
(zie 'aanbod formats')

samen eten met Het Thuisdiner

 

Leon FLeuren nieuwe penningmeester stichting BBD en WIN (februari 2014)

Leon Fleuren'Onlangs ben ik gevraagd om het bestuur van de BBD / Stichting WIN te versterken.
Een korte introductie is daarbij natuurlijk op zijn plaats: Ik ben Léon Fleuren, 34 jaar oud en gelukkig samenwonend in het centrum van Leiden met mijn vriendin Inge. Na een tweetal studies in Rotterdam (Logistiek & Economie en Bedrijfskunde) ben ik al snel in het advieswereldje terecht gekomen. Momenteel werk ik als adviseur binnen de Consulting praktijk van Deloitte Nederland, en focus ik me op inkoop-, samenwerkings- en innovatieprojecten. Toen ik met werken begon heb ik me voorgenomen om – daar waar mogelijk – iets goeds te doen voor de mensen om mij heen. Na het verzoek van het huidige bestuur van de stichting BBD en Stichting WIN om een rol in de verdere ontwikkeling van beide stichtingen te spelen, hoefde ik dus niet lang na te denken.
Ik ben erg onder de indruk van de activiteiten die zowel de stichting BBD als de Stichting WIN ontplooien, met een speciale rol voor alle vrijwilligers die hier een onmisbare bijdrage aan leveren. Hier draag ik maar wat graag mijn steentje aan bij!'

Met de komst van Leon is penningmeester en vicevoorzitter Bouwe van der Plas aangesteld als de nieuwe voorzitter.

 

Lang leve kunst! 27-1-2014

Op 14 januari jl. is het nieuwe themaprogramma Lang leve kunst van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK gestart. Het gaat om projecten waar ouderen actief kunst beoefenen in hun eigen regio. Alle kunstvormen zijn welkom. De maximale bijdrage is 3.000 euro per project. logo langlevekunstDe kunstzinnige producties van ouderen, zoals een uitvoering of tentoonstelling, die mogelijk het resultaat van een project zijn, kunnen worden uitgenodigd voor een van de regionale Lang-leve-kunst-festivals in 2015.

Zie voor meer informatie: klik

 

Overlijden Boudewijn Struijk 20-11-2013

Boudewijn StruijkOp dinsdag 19 november jl. ontvingen wij het trieste bericht dat onze voorzitter en goede vriend Boudewijn Struijk op 56 jarige leeftijd plotseling is overleden.
We zijn geschokt, bedroefd en sprakeloos.
Het is voor ons een enorme klap om deze geweldige voorzitter en dit bijzonder goede mens uit ons midden te verliezen.

We gaan hem en zijn steun, adviezen, vriendelijkheid en wijsheid vreselijk missen. Boudewijn blijft voor altijd in ons hart.

Namens bestuur en medewerkers
Stichting WIN

Harry Wassenaar
projectleider

 

Veel vraag naar Particuliere Vervoersdienst 12-9-2013

Ruim 40 organisaties hebben het afgelopen jaar een interessebericht gestuurd met het verzoek tot nadere informatie over het starterspakket Ontwikkeling Particuliere Vervoersdienst. En de verzoeken blijven binnenkomen.
Zodra organisaties aangeven over te willen gaan tot het opstarten van een Particuliere Vervoersdienst, of een reeds bestaand vervoersproject willen professionaliseren, biedt de stichting WIN een presentatie aan op locatie. In de presentatie wordt nader ingegaan op de inhoud van het project Particuliere Vervoersdienst, de mogelijkheden tot afname van het starterspakket (of onderdelen ervan) en de financieringsmogelijkheden.

Bij interesse kan contact worden opgenomen via e-mail info@stichtingwin.nl

flyer voor Particuliere Vervoersdienst

Stichting WIN werkt aan nieuwe formats 15-8-2013

De stichting WIN heeft ideeën ontwikkeld voor alternatieve / aanvullende dienstverlening op het gebied van eenzaamheidsbestrijding van alleenstaanden en huishoudelijke zorg voor ouderen. Ideeën worden omgezet in projectdossiers en besproken met welzijnorganisaties, overheid en fondsen. De stichting streeft naar de uitvoering van pilots met een start in de periode november 2013 - april 2014.

 

Stichting WIN draagt Opstapmetoma.nl over aan Nationaal Ouderenfonds 1-6-2013

Op 30 mei 2013 is het websiteproject OPSTAPMETOMA.NL overgedragen aan het Nationaal Ouderenfonds. Om de voortgang van dit succesvolle project na drie jaar ontwikkeling te kunnen voortzetten, werd een partner gezocht die over de benodigde marketing- en investeringsmogelijkheden beschikt. Het bestuur is verheugd dat het Ouderenfonds de benodigde middelen inzet om het project verder uit te bouwen.

 

Ontwikkeling Particuliere Vervoersdiensten 24-3-2013

Naar aanleiding van de succesvolle implementatie in Scheveningen heeft stichting WIN een starterspakket ontwikkeld voor het opzetten van particuliere vervoersdiensten in andere gemeenten. Door middel van een beschikbaar gesteld donatiebudget van de fondsen Sluyterman van Loo en het RCOAK worden in 2013 particuliere vervoersdiensten ontwikkeld in de gemeenten Rijswijk, Amersfoort, Delft, Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Bij interesse in het starterspakket kan een email worden gestuurd naar info@stichtingwin.nl

 

Stichting WIN op ledendag KBO-Brabant 28-5-2012

Op verzoek van de Katholieke Bond voor Ouderen - Brabant heeft de stichting WIN op 22 mei jl. in het Philipsstadion te Eindhoven de mogelijkheden voor het opzetten van een particuliere vervoersdienst gepresenteerd.
ledendag KBO-Brabant

De interesse was groot onder de circa 6.000 bezoekers. Vele ouderen, uit zowel grote als kleine gemeenten, gaven aan het mobiliteitsprobleem te herkennen en zouden graag de start van een particuliere vervoersdienst in hun gemeente gerealiseerd zien.

Stichting WIN wint 1e prijs met Opstapmetoma.nl 20-11-2011

uitreiking Movisie Diversiteitsprijs 2011 door Jetta KleinsmaDe stichting heeft met het project Op stap met oma.nl de Movisie Diversiteitsprijs 2011 gewonnen.
Op stap met oma.nl is ontwikkeld met als doel de aandacht van jongeren voor ouderen te vergroten en het ondernemen van activiteiten met elkaar te stimuleren.
De achterliggende gedachte van het project is jongeren 'spelenderwijs' bewust te maken van een veranderende samenleving waarin aandacht voor - en hulp aan - ouderen leuk en leerzaam zijn maar ook steeds belangrijker en noodzakelijker worden.

Opstapmetoma.nl is door de vakjury als winnaar gekozen uit 40 projecten.
De jury prees het project onder andere om haar reikwijdte en de bijzondere manier waarop jongeren worden gestimuleerd om activiteiten met ouderen te ondernemen.

'De jury roemt de actieve inbreng van vrijwilligers. Het enthousiasme van de organisatoren doet een nieuwe dynamiek in de sociale sector ontstaan. Van plannen maken tot samen actief zijn'.

prijsuitrijking Movisie Diversiteitsprijs 2011

 

 

 

Het bestuur en projectmedewerkers zijn zeer verheugd over de gewonnen prijs omdat de Diversiteitsprijs toonaangevend is in de sector zorg en welzijn voor ouderen.
De Diversiteitsprijs wordt gezien als een belangrijke stimulerings- en waarderingsprijs voor innovatief ondernemen in de welzijnssector.