Stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland

De samenleving verandert en daarmee de omstandigheden en hulpvragen van kwetsbare groepen.
De stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland (WIN) houdt zich bezig met verschillende sociale vraagstukken en tracht antwoorden te formuleren die leiden tot nieuwe vormen van dienstverlening.

De stichting WIN organiseert pilots, waarvan succesvolle projecten worden omgezet in formats die worden aangeboden aan welzijnsorganisaties en sociaal maatschappelijke instellingen.
Daarnaast biedt de stichting ondersteuning in projectontwikkeling en geeft advies over projectorganisatie en financiering.

De stichting WIN richt zich op stimulering van het oplossend vermogen van mensen onderling als alternatief voor professioneel ingerichte non-profitorganisaties met als doel de sociale samenhang tussen mensen en hun omgeving te vergroten en onderlinge activiteit te bevorderen.

Wij nodigen organisaties van harte uit te reageren die geinteresseerd zijn in dienstverlenende projectformats, projectontwikkeling, ondersteuning en / of advies. Tevens ontvangen wij graag reacties van organisaties die willen meewerken aan de uitvoering van innovatieve pilots of zelf projectideeen hebben die om ontwikkeling vragen.

De stichtingsactiviteiten en projecten worden ondersteund door o.a.
Fonds Sluyterman van Loo, RCOAK, Fonds 1818, stichting Doen, Oranje Fonds, Pape Fonds, Nationaal Ouderenfonds, Kansfonds, stichting Levi Lassen, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, ZonMw en Shell.

 

 

anbi